Правила в'їзду в Україну

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНИ УРЯДОМ ПРАВИЛ В'ЇЗДУ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

23.03.2021: Звертаємо вашу увагу на наступні зміни, внесені Урядом України в правила перетину українського кордону.
З 00:00 24 березня 2021 року всі пасажири, які не є громадянами України, при в'їзді в Україну повинні:
1) мати підтвердження на будь-якому з офіційних мов ЄС про негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19. Тест повинен бути зданий не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду в країну;
2) мати чинне страхове свідоцтво, видане страховою компанією, зареєстрованою в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має своє представництво в Україні або договірні відносини зі страховою компанією-партнером в Україні, і покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19 і діє на час перебування в Україні.
Те ж саме і з транзитними пасажирами.
У разі, якщо пасажир подорожує трансфером через аеропорт «Бориспіль», знаходиться в трансферній зоні і не перетинає державний кордон України, вищевказані вимоги не застосовуються. Трансферні пасажири повинні дотримуватися правила в'їзду і вимоги країни кінцевого призначення. При відсутності тесту і / або страхового поліса пасажирам буде відмовлено у перетинанні державного кордону України для в'їзду або транзиту.
Крім того, зазначені вимоги не поширюються на:
Які постійно проживають в Україні іноземців та осіб без громадянства (мають посвідку на проживання в Україні);
Особи, яких визнано біженцями або які потребують додаткового захисту;
Члени дипломатичних представництв і консульств іноземних держав;
Представники офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей;
Особи, які є водіями і / або членами екіпажів вантажних автомобілів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення;
Члени екіпажів літаків, кораблів і річкових суден;
Члени поїздів і локомотивних бригад;
Військовослужбовці (частини) Збройних Сил держав-членів НАТО та держав-членів НАТО «Партнерство заради миру», які беруть участь в заходах з навчання Збройних Сил України.
Громадяни України для перетину українського кордону повинні мати негативний результат ПЛР, який був зроблений максимум за 48 годин до в'їзду.

При відсутності тесту українець повинен встановити додаток «Вдома» і самоізолюватись на 14 днів. У разі негативного результату ПЛР-тесту можливе дострокове завершення самоізоляції.
Дітям молодше 12 років тест не потрібно.
Громадянин України або особа, яка має дозвіл на проживання, не може купувати страховий поліс.
Наявність у людини довідки про антитіла до COVID-19 або довідки про вакцинацію не звільняє його від необхідності мати результати тестування на COVID-19 методом ПЛР перед перетинанням державного кордону.


                                                                                                                                ПОРЯДОК В'ЇЗДУ В УКРАЇНІ
                                                                                                                                (ВИТЯГ З ЗАКОНУ УКРАЇНИ)

РОЗДІЛ II. В'ЇЗД В УКРАЇНУ І ВИЇЗД З УКРАЇНИ
Стаття 9. В'їзд в Україну іноземців та осіб без громадянства та строки їх перебування в Україні
1. Іноземці та особи без громадянства в'їжджають в Україну за наявності визначеного цим Законом або міжнародним договором України паспортного документа та отриманої в установленому порядку візи, якщо інше не передбачено законодавством або міжнародними договорами України. Це правило не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон України з метою визнання їх біженцями або особами, які потребують додаткового або тимчасового захисту або отримання притулку.
2. Іноземці та особи без громадянства при проходженні прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон зобов'язані подати свої біометричні дані для їх фіксації.
3. Термін перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні встановлюється візою, законодавством України або міжнародним договором України.
Стаття 10. Оформлення візи
1. Правила оформлення іноземцям та особам без громадянства візи та перелік документів, необхідних для її отримання, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
2. Рішення щодо оформлення візи приймається в установленому порядку дипломатичним представництвом або консульською установою України, Міністерством закордонних справ України або представництвом Міністерства закордонних справ України на території України.
Стаття 11. Підстави для відмови в наданні візи
1. Іноземцю або особі без громадянства може бути відмовлено в наданні візи в разі:
загрози національній безпеці держави або охорони громадського порядку, забезпечення охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають на території України;
перебування в базі даних осіб, яким згідно із законодавством України не дозволяється в'їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України;
уявлення недійсного паспортного документа або паспортного документа, що належить іншій особі;
подання завідомо неправдивих відомостей або підроблених інших документів;
відсутності дійсного полісу медичного страхування за умови можливості його оформлення на території держави, в якому подається відповідне візове клопотання;
відсутність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення в країну походження або транзиту до третьої країни або можливості отримати достатнє фінансове забезпечення законним способом на території України;
відсутності доказів, що підтверджують мету запланованого перебування;
відсутності документів, що дають можливість встановити намір заявника залишити територію України до закінчення дії візи;
звернення заявника про припинення розгляду клопотання щодо оформлення візи.
2. Рішення про відмову в наданні візи приймається уповноваженими органами, прийняли рішення про її надання та оформлення.
Стаття 12. Підстави для скасування візи
1. Віза може бути скасована при проходженні прикордонного контролю на підставах і в порядку, визначених Законом України "Про прикордонний контроль".
2. Віза скасовується під час перебування іноземця або особи без громадянства на території України в разі:
виявлення факту подання особою під час оформлення візи недійсною або виданого іншій особі паспортного документа або підроблених інших документів, або подання завідомо неправдивих відомостей;
прийняття рішення про примусове повернення або примусове видворення іноземця або особи без громадянства за межі території України.
3. Скасування візи здійснюється:
у випадках, передбачених абзацом другим частини другої цієї статті, - уповноваженими посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, або органу охорони державного кордону;
у випадках, передбачених абзацом третім частини другої цієї статті, - уповноваженими посадовими особами органу, що прийняв рішення про примусове повернення або який подав позов до суду про прийняття рішення про примусове видворення, - після прийняття судом такого рішення.
4. Рішення про скасування візи може бути оскаржено в порядку, передбаченому законом.
Стаття 13. Підстави для заборони в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну
1. В'їзд в Україну іноземцю або особі без громадянства не дозволяється:
в інтересах забезпечення національної безпеки України або охорони громадського порядку;
якщо це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні;
якщо при клопотанні про в'їзд в Україну така особа подала про себе завідомо неправдиві відомості або підроблені документи;
якщо паспортний документ такої особи, віза підроблені, зіпсовані чи не відповідають встановленому зразку або прин адлежат іншій особі;
якщо така особа порушила в пункті пропуску через державний кордон України правила перетинання державного кордону України, митні правила, санітарні норми чи правила або не виконала законних вимог посадових і службових осіб органів охорони державного кордону, органів доходів і зборів та інших органів, що здійснюють контроль на державному кордоні;{Абзац шостий частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 406-VII від 04.07.2013}
якщо під час попереднього перебування на території України іноземець або особа без громадянства не виконали рішення суду або органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або мають інші не виконані майнові зобов'язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи пов'язані з попереднім видворенням, в тому числі після закінчення терміну заборони подальшого в'їзду в Україну;
якщо така особа намагається здійснити в'їзд через контрольні пункти в'їзду - виїзду на тимчасово окуповану територію без спеціального дозволу або така особа під час попереднього перебування на території України здійснила виїзд з неї через контрольний пункт в'їзду - виїзду.{Частина перша статті 13 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом № 1207-VII від 15.04.2014}
2. За наявності підстав, зазначених у абзацах другому, сьомому і восьмому частини першої цієї статті, відомості про іноземця або особу без громадянства вносяться в базу даних осіб, яким згідно із законодавством України не дозволяється в'їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України. {Частина друга статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1 207-VII від 15.04.2014}
3. Рішення про заборону в'їзду в Україну приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, Службою безпеки України або органом охорони державного кордону.

Стаття 14. Повернення іноземців та осіб без громадянства, яким не дозволено в'їзд в Україну
1. Іноземці та особи без громадянства, яким не дозволяється в'їзд в Україну, при спробі в'їзду в Україну в пункті пропуску через державний кордон України не перетинають державний кордон України та в найкоротший термін повертаються в державу, з якого вони прибули, або в державу, яка видала паспортний документ.
У разі неможливості негайного повернення іноземця або особи без громадянства вони перебувають у пункті пропуску через державний кордон України до їх повернення.
Таким іноземцям та особам без громадянства в паспортному документі проставляється відмітка про заборону в'їзду в Україну на термін, зазначений в рішенні, прийнятому відповідно до частини третьої статті 13 цього Закону.
2. Іноземці та особи без громадянства в разі незаконного перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон України затримуються і в разі, якщо порушення законодавства України не передбачає кримінальної відповідальності, повертаються в країну попереднього перебування у встановленому порядку.
Таким іноземцям та особам без громадянства забороняється в'їзд в Україну терміном на три роки. Відомості про них в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, вносяться в базу даних осіб, яким згідно із законодавством України не дозволяється в'їзд в Україну або тимчасово обмежується право виїзду з України.
3. Під час затримання органи охорони державного кордону забезпечують проведення дактилоскопії, а в разі необхідності - висновок інших біометричних даних іноземців та осіб без громадянства відповідно до закону.
Стаття 14-1. Повернення іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію
1. Іноземцям та особам без громадянства, які прибули в контрольних пунктів в'їзду - виїзду з тимчасово окупованої території без відповідного дозволу, не дозволяється подальше проїзд і в найкоротші терміни вони повертаються на тимчасово окуповану територію, з якої вони прибули, або в державу, яка видала паспортний документ.
У разі неможливості негайного повернення іноземця або особи без громадянства вони перебувають у пункті контролю в'їзду - виїзду до їх повернення.
Таким іноземцям та особам без громадянства в паспортному документі проставляється відмітка про заборону в'їзду в Україну на термін, зазначений в рішенні, прийнятому відповідно до частини третьої статті 13 цього Закону.{Закон доповнено статтею 14-1 згідно із Законом № 1207-VII від 15.04.2014}
Стаття 15. Документи для в'їзду в Україну і виїзду з України іноземців та осіб без громадянства
1. В'їзд в Україну та виїзд з України здійснюється:іноземців та осіб без громадянства - за паспортним документом за наявності відповідної візи, якщо інший порядок в'їзду та виїзду не встановлено законодавством або міжнародним договором України;
іноземців, які постійно проживають на території України, - за паспортним документом і видом на постійне проживання;
осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, - за посвідченням особи без громадянства для виїзду за кордон;
іноземців та осіб без громадянства, визнаних біженцями в Україні або особами, які потребують додаткового захисту в Україні, - за проїзним документом для виїзду за кордон;
іноземців та осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянами України, - за паспортним документом і видом на тимчасове проживання;
іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в шлюбі з особами, зазначеними У частині другій - дванадцять статті 4 цього Закону, - за паспортним документом і видом на тимчасове проживання;
іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні у зв'язку з працевлаштуванням, - за паспортним документом і видом на тимчасове проживання;
іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні у зв'язку з участю в реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, - за паспортним документом і видом на тимчасове проживання;
іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні у зв'язку з участю в діяльності релігійних організацій, - за паспортним документом і видом на тимчасове проживання;
іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні у зв'язку з участю в діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав, - за паспортним документом і видом на тимчасове проживання;
іноземців та осіб без громадянства, які працюють в представництвах іноземних суб'єктів господарювання в Україні, - за паспортним документом і видом на тимчасове проживання;
іноземців та осіб без громадянства, які працюють в філіях або представництвах іноземних банків на території України, - за паспортним документом і видом на тимчасове проживання;
іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні у зв'язку з проведенням культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні з метою участі в міжнародних і регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності організацій і установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України "про волонтерську діяльність", інформація про яких розміщена на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності , - за паспортним документом і видом на тимчасове проживання;{Абзац чотирнадцятий частини першої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 246-VIII від 05.03.2015}
іноземців та осіб без громадянства, які працюють кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації на території України, - за паспортним документом і видом на тимчасове проживання;
іноземців та осіб без громадянства, які навчаються в навчальних закладах України не менш як протягом одного року, - за паспортним документом і видом на тимчасове проживання;
іноземців - громадян держав, які можуть в'їжджати в Україну без візи відповідно до законодавства України або міжнародним договором України, - за паспортним документом або іншим документом, якщо це передбачено міжнародним договором України;
іноземців, які є громадянами держав, з якими укладено договори про місцевий прикордонний рух, - за документами, які дають право на перетин державного кордону в межах місцевого прикордонного руху, оформляються дипломатичними представництвами та консульськими установами України в установленому Міністерством закордонних справ України порядку.
2. Акредитовані в Міністерстві закордонних справ України працівники дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій, представництв держав при міжнародних організаціях, що мають штаб-квартиру в Україні і відповідно до статутних документів таких організацій чи відповідних міжнародних договорів України користуються дипломатичними привілеями та імунітетом, а також члени їх сімей можуть в'їжджати в Україну за паспортними документами та акредитаційними картками.
Стаття 16. Реєстрація іноземців та осіб без громадянства, що в'їжджають в Україну або перебувають на території України
1. Реєстрація іноземців та осіб без громадянства, що в'їжджають в Україну, здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України органами охорони державного кордону.
2. Відмітка про реєстрацію іноземця або особи без громадянства в паспортному документі та / або імміграційній картці або інших передбачених законодавством України документах дійсна на всій території України незалежно від місця перебування або проживання іноземця або особи без громадянства на території України.
3. Правила про реєстрацію іноземців та осіб без громадянства не поширюються на осіб, з наміром визнання їх біженцями в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні або отримання притулку або тимчасового захисту, незаконно перетнули державний кордон України. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції здійснює реєстрацію іноземців та осіб без громадянства, на яких поширюється дія закону про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні, тільки при наявності одного з документів, які видаються таким особам в відповідно до зазначеного закону.
4. Від реєстрації звільняються такі іноземці та особи без громадянства:
глави держав і урядів зарубіжних країн, члени парламентських та урядових делегацій, технічний персонал, який обслуговує такі делегації (осіб) і членів їх сімей, які прибули в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим або ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади України; особи і члени сімей осіб, які прибули в Україну за посвідченнями ООН та організацій системи ООН;
іноземці або особи без громадянства, які не досягли вісімнадцятирічного віку;
іноземні туристи, які здійснюють круїз;
члени екіпажів іноземних військових кораблів (літаків), які в установленому порядку прибули в Україну;
особи, що входять до складу екіпажів іноземних невійськових суден;
особи, що входять до складу екіпажу цивільних повітряних суден міжнародних авіаліній, бригад поїздів міжнародного сполучення, у разі перебування в аеропортах чи на вокзалах (станціях), зазначених у розкладі руху.
5. У Міністерстві закордонних справ України та його представництвах реєструються паспортні документи:
глав іноземних дипломатичних представництв і консульських установ, членів дипломатичного персоналу, консульських посадових осіб, адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу дипломатичних представництв і консульських установ, працівників апарату військових аташе і торговельних представництв та їхніх дружин (чоловіків), дітей, батьків, які перебувають на утриманні зазначених осіб;
працівників органів закордонних справ іноземних держав, які прибули в Україну у службових справах і мають дипломатичний чи службовий паспорт, та членів їх сімей;
посадових осіб міжнародних організацій, які прибули в Україну у службових справах, працівників представництв таких організацій в Україні, а також працівників представництв держав при міжнародних організаціях, що мають штаб-квартиру в Україні і відповідно до статутних документів зазначених організацій або відповідних міжнародних договорів користуються дипломатичними привілеями та імунітетом, а також членів їх сімей.
Міністерством закордонних справ України та його представництвами зазначеним особам безпосередньо до паспортного документа вноситься запис про його реєстрацію.
Стаття 17. Продовження терміну перебування іноземців та осіб без громадянства на території України
1. Іноземцю або особі без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, може бути продовжено термін перебування (за наявності законних підстав).
2. Документи про продовження терміну перебування в Україні оформляються на підставі письмових звернень іноземця або особи без громадянства та приймаючої сторони, які подаються не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення встановленого терміну їх перебування на території України.
3. У продовженні строку перебування іноземцю або особі без громадянства може бути відмовлено у разі відсутності для цього підстав та достатнього фінансового забезпечення для покриття витрат, пов'язаних з перебуванням іноземця чи особи без громадянства в Україну, або відповідних гарантій від приймаючої сторони.
4. Продовження терміну перебування на території України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері міграції, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.{Частина четверта статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5 459-VI від 16.10.2012}
Стаття 18. Видача свідоцтва на повернення
1. Посвідчення особи на повернення оформляється та видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері міграції.{Частина перша статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5459-VI від 16.10.2012}
2. Правила оформлення, видачі та форма посвідчення особи на повернення визначаються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законами України.
Стаття 19. Видача посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон
1. Особі без громадянства, які постійно проживають на території України, але не має проїзного документа, видається посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, яке є документом, що посвідчує особу без громадянства при перетині  державного кордону України і перебування за кордоном.
Стаття 20. Транзитний проїзд через територію України іноземців та осіб без громадянства
1. Транзитний проїзд іноземців та осіб без громадянства через територію України здійснюється за наявності у них транзитної української візи, якщо інше не передбачено законодавством або міжнародними договорами України.
2. Правила транзитного проїзду через територію України іноземців та осіб без громадянства затверджуються Кабінетом Міністрів України.
3. У разі вимушеної зупинки іноземцю або особі без громадянства в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, може бути продовжено термін тимчасового перебування на території України до усунення обставин, її викликали.
4. Забороняється здійснення транзитного проїзду іноземців та осіб без громадянства через тимчасово окуповану територію.{Статтю 20 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 1 207-VII від 15.04.2014}
Стаття 21. Фінансове забезпечення для в'їзду в Україну, перебування на території України і транзитного проїзду через територію України іноземців та осіб без громадянства
1. В'їзд в Україну, перебування на території України і транзитний проїзд через територію України іноземців та осіб без громадянства здійснюється за наявності достатнього фінансового забезпечення або наявності можливості отримати таке забезпечення законним способом на території України. Порядок підтвердження достатнього фінансового забезпечення та його розмір встановлюються Кабінетом Міністрів України.
2. Іноземці та особи без громадянства зобов'язані подавати інформацію про підтвердження наявності фінансового забезпечення на вимогу уповноважених законом посадових осіб.
3. Наявність фінансового забезпечення або гарантія його наявності може бути підтверджена шляхом пред'явлення для контролю:
грошових коштів в національній валюті України або у конвертованій іноземній валюті;
документа із зазначенням суми грошових коштів, на підставі якого можна отримати кошти в банківських установах України;
платіжної картки міжнародних платіжних систем з випискою з особового банківського рахунку заявника, що підтверджує наявну суму грошових коштів;
документа, що підтверджує бронювання або оплату житла, оплату харчування в Україні;
договору на туристичне обслуговування (ваучера);
гарантійний лист приймаючої сторони, запросила іноземця або особу без громадянства, про взяття на себе зобов'язань зі сплати всіх витрат особи, пов'язаних з його перебуванням на території України і виїздом з України;
проїзного квитка для повернення в країну громадянської належності або країну постійного проживання або в третю країну.